umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml
umbraco.MacroEngines.DynamicXml

 

Privatpraksisen kan tilby nevropsykologisk utredning og kognitiv trening i forhold til kognitiv svikt hos barn, ungdom og voksne.
Psykologspesialist Erik Furevold – Boland har godkjenning som psykolog fra 1999 og er spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2005.

Han har lang praksis med nevropsykologisk arbeide i forhold til barn, unge og voksne blant annet som:

•    Spesialpsykolog, Sunnaas Sykehus
•    Psykologspesialist, seksjon for nevropsykologi, Oslo Universitetssykehus

Erik Furevold - Boland har driftsavtale med Helse Sør-Øst HF.