Om ossNevropsykologisk Kompetanse

Privatpraksisen kan tilby nevropsykologisk utredning og kognitiv trening i forhold til kognitiv svikt hos barn, ungdom og voksne.

Psykologspesialist Erik Furevold – Boland har godkjenning som psykolog fra 1999 og er spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2005. Han har lang praksis med nevropsykologisk arbeide i forhold til barn, unge og voksne blant annet som:

  • Spesialpsykolog, Sunnaas Sykehus
  • Psykologspesialist, seksjon for nevropsykologi, Oslo Universitetssykehus

Erik Furevold - Boland har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Hanne Pedersen har lang praksis i forhold til nevropsykologisk testing. Hun har arbeidet som test- tekniker i samarbeid med Psykologspesialist Erik Furevold - Boland fra 2002.

  • Pedagogisk utdanning på hovedfagsnivå fra Universitetet i Oslo
  • Tverrfaglig veiledning og helsepsykologi fra Høyskolen i Telemark
  • Opplæring i nevropsykologisk testing og innføring i retningslinjene fra ITC (International Test Commission). 

Lokaler

Vi ønsker velkommen til trivelige og moderne lokaler i Porsgrunn (Frisklivsenteret) med god kommunikasjon med hele Grenlandsområdet. Det er enkel tilgang for bevegelseshemmede med heis.

Pasienttransport

Hvis du av helsemessige årsaker eller manglende kollektivtilbud er avhengig av rekvirert pasienttransport, kan du ta kontakt med henviser eller ta direkte kontakt med vårt kontor.

Kort reiseavstand fra Torp lufthavn Sandefjord.

Tolketjeneste

Tolk kan rekvireres fra Tolketjenesten i Porsgrunn. Ved behov for tolk i forbindelse med undersøkelsen kan du ta direkte kontakt med vårt kontor eller henviser.

Parkering

Ved behov for parkeringsplass ved vår klinikk, henvender man seg i ekspedisjon for å få utstedt midlertidig parkeringstillatelse. Varighet av tillatelsen er begrenset til to timer.

Overnatting

Ved lang reisevei og behov for overnatting har vi en egen avtale med VIC hotell i Porsgrunn: http://www.vichotel.no/

Ta kontakt med vårt kontor for egen avtale.