Nevropsykologisk undersøkelse


En nevropsykologisk undersøkelse bør vurderes ved følgende problemstillinger:

  • Spørsmål om kognitiv svikt etter skader mot hodet.
  • Spørsmål om kognitiv svikt etter hjerneslag
  • Vurdering av mulig kognitiv svikt etter langvarig rusmisbruk
  • Vurdering av mulig kognitiv svikt etter løsemiddel eksponering 
  • Ved mistanke om demens
  • Medfødte eller tidlig ervervede skader
  • Kartlegging av mulige lærevansker
  • Spørsmål om hyperaktivitet/oppmerksomhetsvansker (ADHD) hos barn og voksne
  • Vurdering av arbeidsevne/læreevne i trygde-/ rehabiliteringssaker
  • Førerkortvurdering i forbindelse med kognitiv svikt.

Se ulike diagnosegrupper for mer innformasjon.

LAST NED
NEVROPSYKOLOGISK_UTREDNING.PDF