Hva kartlegges ved en nevropsykologisk undersøkelse?Ved en nevropsykologisk undersøkelse kartlegges følgende kognitive funksjonsområder:

  • Oppfatning av sanseinntrykk og motorikk
  • Språkfunksjoner
  • Visuell og romlig oppfatning
  • Oppmerksomhet og konsentrasjon
  • Innlæring og hukommelse
  • Abstrakt tenking og problemløsning
  • Evne til å strukturere, planlegge igangsette og kontrollere sammensatte handlinger (Reguleringsfunksjoner)
  • Adferdsmessig og emosjonell fungering

En indirekte kartlegging foretas med blyant og papir oppgaver og ulike PC baserte tester. I tillegg gjennomføres en innledende samtale med pasienten og/eller pårørende. Det benyttes ofte spørreskjemaer for på en systematisk måte å innhente bakgrunnsopplysninger.

En nevropsykologisk undersøkelse er oftest en sammensatt vurdering. Omfanget av undersøkelsen vil være avhengig av problemstillingen, og kan ta fra to til fire konsultasjoner å gjennomføre.

En vurdering sammenfattes i en nevropsykologisk spesialistrapport som inneholder undersøkelsesfunn og konklusjon med forslag til videre tiltak i form av behandling, råd med hensyn til skolegang eller tilpasning i forhold til arbeidsliv. Vurderingen sendes til henvisende instans. Tilbud om en tilbakemeldingstime gis til pasient og eventuelt pårørende.