Henvisning og priser


HENVISNING

Henvisning fra lege eller barnevernsleder utløser refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Med henvisningen bør det følge en mest mulig presis problemstilling for undersøkelsen, samt relevant bakgrunnsinformasjon Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse senest innen 14 dager.

HENVISNING SENDES TIL:

Psykologspesialist Erik Furevold – Boland
Kjølnes Ring 60
3918 Porsgrunn

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Spesialist Erik Furevold - Boland har driftsavtale med Helse Sør-Øst HF. Dette innebærer at pasienter over 18 år maksimalt betaler den egenandel som er bestemt av HELFO. Egenandelen er pr. i dag kr 351,-. Med frikort er det ingen egenandel. Undersøkelsen er gratis for pasienter under 18 år.

HENVISING TIL SAMTALEBEHANDLING

Inntak til samtalebehandling er begrenset. Dette skyldes at klienter henvist for nevropsykologisk utredning er en prioritert klientgruppe for denne praksisen. For tiden kan det henvises for samtalebehandling for klienter bosatt i Oslo/ Akershus. Behandlingen er ikke trygdefinansiert og pris pr. konsultasjon er da 960,-. Mulige problemstillinger for psykoterapi kan være: Depresjon, angst, samlivsvansker og sorgarbeid.

SKRIFTLIG HENVISNING SENDES TIL:

Psykologspesialist Erik Furevold – Boland
Rosenborggata 3
0356 Oslo