Hva er en nevropsykologisk undersøkelse?En nevropsykologisk undersøkelse er en systematisk undersøkelse av hjernefunksjoner. Hensikten med den nevropsykologiske undersøkelsen vil vanligvis være å:

  • Bidra som del – utredning i en bredere kartlegging av funksjonsforstyrrelser i hjernen 
  • Bidra til å avklare om det foreligger en funksjonsforstyrrelse i hjernen eller om det er andre årsaker til et problem
  • Gi et bilde av ressurser og problemer som grunnlag for råd om tiltak, ved valg av skolegang, opplæring, vurdering av arbeidsevne
  • Anbefale eventuelt behov for videre undersøkelser og behandling


De nevropsykologiske testene er standardiserte og normert i forhold til alder og utdanningsbakgrunn. I den diagnostiske prosessen sammenholdes ofte de nevropsykologiske funn med resultater fra andre undersøkelser, for eksempel nevrologisk undersøkelse, billeddiagnostikk av hjernen (CT og MR) og nevrofysiologisk undersøkelse (EEG).

LAST NED
KLINISK_NEVROPSYKOLOGI.PDF